BESTUURSMEDEDELING

Vrijdag 23 juni 2017 bestond onze rasvereniging "Bearded Collie Holland" officieel 1 jaar. We zijn nog steeds dolenthousiast en willen onze leden danken voor alle hulp en het vertrouwen dat ze in ons stellen. We hebben inmiddels de eerste succesvolle kampioensclubmatch achter de rug, zijn bezig met het organiseren van een strandwandeling in Noordwijk op 9 september, samen met de Vrienden van de Bearded Collie een beardievriendendag op 15 oktober aanstaande in Hoenderloo waar iedereen, dus ook niet leden, welkom is en nog een aantal andere activiteiten. Houdt dus de website in de gaten.

Van de voorzitter

Beste lezers,

Terugkijkend op de KCM 2017 zeggen wij meer dan geslaagd! Jullie complimenten en woorden van dank die zijn uitgesproken, op Facebook terug te lezen bevestigd deze. Wij danken jullie allemaal voor deze prachtige dag!
Deelnemers, Nederlandse en buitenlandse deelnemers die toch een lange reis hebben moeten, want zonder deelnemers geen KCM. Dank voor jullie gestelde vertrouwen in de rasvereniging BCH die nog geen jaar bestaat en voor de eerste keer een KCM heeft g
eorganiseerd die wij met elkaar gemaakt hebben!

Dank aan:
De keurmeester Justine Waldron-Gray, zij heeft toch maar "even" 55 beardies gekeurd. Schrijver mevrouw van Bussel, ringmeester mevrouw van Kessel en ringcommissaris de heer Volkers, zonder hen geen uitgebreide keuringsrapporten en heeft de keuringsdag vlekkeloos kunnen verlopen.

KC Nijmegen, een prachtige lokatie, in het bijzonder Annet Oostervink, zij heeft vanuit de KC de coördinatie en organisatie perfect aangestuurd. Zo ook alle vrijwilligers van de KC, zij hebben ons de gehele dag voorzien van hapjes, drankjes en hulp, ook zij waren al voor dag en dauw aanwezig.

Deelnemers, Nederlandse en buitenlandse deelnemers, die toch een lange reis hebben gemaakt, want zonder deelnemers geen KCM. Dank voor jullie gestelde vertrouwen in de rasvereniging BCH die nog geen jaar bestaat en voor de eerste keer een KCM heeft georganiseerd.

Activiteitencommissie BCH Dik en Jannie van Binsbergen, zij hebben naast de organisatie ook de prachtige plaatsingsborden geregeld.

Leden BCH, zij hebben ons op zoveel manieren geholpen waaronder Janet de Graas de fotografe, Ben de Graas, Els Vet, Wim Vet, Herman, Luuk en Joost.

Sponsor Proplan, zij hebben hun product ter beschikking gesteld als prijs.

Bezoekers en geïnteresseerde die aanwezig waren om de deelnemers aan te moedigen en hun en elkaars beardies te bewonderen en een fantastisch sfeer hebben gemaakt door aanwezigheid.
Ongetwijfeld vergeten wij iemand…… ook jullie uiteraard heel veel dank voor alles en hulp.

BEDANKT !! jullie hebben de KampioensClubMatch 2017 doen slagen!

Bestuur BCH


Op de ALV van 10 maart 2017 is mevrouw Yvette Beunk unaniem gekozen tot Voorzitter van BCH. We zijn blij met haar benoeming en heten haar van harte welkom.
Op onderstaande foto ziet u Yvette met de fanclub (Janet en Ben de Graas) van BCH.


Sinds 23 juni 2016 officieel erkend.
Na wat tegenwerking van sommige verenigingen betreffende de naam hebben we deze gewijzigd in Bearded Collie Holland.
De nieuwe naam klinkt ons en onze leden overigens beter in de oren. Met dank aan de klagers.
We zijn inmiddels op 23 juni 2016 officieel erkend door de Raad van Beheer.


Het bestuur bestaat uit:

Yvette Beunk
Joop Bijster                
Joke Bijster-van Winsen
 


 
- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris

Wilt u ons steunen wordt dan lid en vul het inschrijfformulier in.

De contributie wordt laag gehouden (hoofdleden € 10,=, gezinsleden € 5,= en jeugdleden gratis).
Wordt u na 1 juli lid dan is de contributie voor hoofdleden € 5,- en gezinsleden € 2,50.

Aangesloten fokkers mogen hun pupkopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap tot eind 2017.
 

INSCHRIJFFORMULIER online


Adverteren met Beardie-artikelen, workshops, opvang etc. is ook voor niet-leden gratis.
Stuur een e-mail met uw gegevens naar webmaster@beardedcollieholland.nl en wij plaatsen uw advertentie.


Info Raad van Beheer

Raadar 2016
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
November
December

Raadar 2017
Januari

Februari
Maart
April
Mei
Juni

 

Belevenissen van een beardie in Rotterdam
Charlotte's logeerpartij in Rotterdam
 

Foto's Vriendendag Hoenderloo 15 oktober 2017


activiteiten
(zie ook agenda)
  2017
15-okt-17 Beardievriendendag Hoenderloo
   
  2018
17-mrt-18 ALV
27-mei-18 Kampioensclubmatch BCH
24-jun-18 Sport- en speldag
 
Pilot ZooEasy
Al enige tijd houdt BCH zich bezig met het programma ZooEasy. Hiermee is het mogelijk, als service naar onze leden, het inteeltcoëfficiënt en AVK van een combinatie reu/teef te berekenen.

lees verder
 
Foto's activiteiten 2017
Foto's Strandwandeling Noordwijk 9 september 2017
Filmpje

Foto's wandeling Purmerbos op 28 juli 2017

Uitslagen Kampioensclubmatch BCH


Clubkampioen en Reserve Clubkampioen

Officiële foto's met dank aan Janet de Graas

Foto's

 
BeardieShop
Vanaf heden verkopen wij Beardiespeldjes in de vorm van strikjes, rechte speldjes en babyspeldjes.
Ga hiervoor naar onze BeardieShop.


 


Reden van oprichting
Beste lezer, in 2015 is de BCH in oprichting gegaan en het aantal leden blijft stijgen.
Een vereniging waar ieders belangen behartigd worden en waar leden zich welkom kunnen voelen.

Hoofddoel is een transparante vereniging, die in eerste instantie het belang van de Bearded Collie voor ogen heeft, maar ook de eigenaren en fokkers niet vergeet.
Tevens zijn wij er om beginnende fokkers, indien gewenst, zoveel mogelijk ondersteuning te verlenen.

We willen allerlei leuke activiteiten organiseren, waarbij de eigenaren net zoveel plezier hebben als de beardies. Ook de kinderen worden hierbij niet vergeten.

Leuke ideeën zijn van harte welkom.
 


Fokkers, aangesloten bij BCH:

Fokkers die lid zijn van BCH kunnen hun pupkopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap tot eind 2017.
Ga hiervoor naar het online lidmaatschapsformulier en vul de gegevens van de puppenkoper in.
Bij het soort lidmaatschap kunt u aanvinken dat deze aangebracht is door de fokker.


Pupinfo

Om in aanmerking te komen voor pupinfo willen wij u erop wijzen dat voor er pupinfo verleend wordt de benodigde formulieren, te weten stamboom, uitslagen shows van een door de RvB en/of FCI gereglementeerde expositie, kopie dekbericht RvB ed, binnen de termijn van 3 weken in het bezit dienen te zijn van de pupinfo. Ook van belang is dat alle papieren van de reu, op het moment van de dekking, aanwezig zijn.
 

Tevens verzoeken wij u, zodra u weet dat de teef drachtig is, dit aan ons door te geven. Dit geldt uiteraard ook voor de geboorteaangifte. Na de geboorte graag wekelijks doorgeven hoeveel puppen u beschikbaar heeft.

Voor onze pupinfo en u als fokker is het belangrijk dat deze informatie tijdig doorgegeven kan worden aan de webmaster, zodat wij onze website up to date kunnen houden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 

Yvette Beunk
Pupinfo BCH

pupinfo@beardedcollieholland.nl
Dekmelding

 


Beardie in het asiel
We zijn geschrokken van het feit dat het toch nog voorkomt dat, zoals recentelijk is gebleken, een Bearded Collie in het asiel beland. Naar onze mening hoort een beardie met zijn/haar zachte karakter hier zeer beslist niet thuis. Gelukkig heeft deze knul, na 3 weken doorgebracht te hebben in het asiel, een heel goed tehuis gevonden bij Ronan en Tineke.
We willen onze leden en niet-leden vragen of zij, zodra zij zoiets tegenkomen, dit aan ons willen melden.
Om dit soort ellende te voorkomen is het mogelijk om een herplaatser gratis bij ons aan te melden. Wij zullen er met alle liefde zorg voor dragen om deze, in overleg met de eigenaar, zo goed mogelijk te plaatsen.

 


Wij zijn ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 64353699
Rekeningnr/IBAN: NL98INGB0007065094 t.n.v. B.C.H.
BIC: INGBNL2A


Copyright © 2017 Bearded Collie Holland

 

 

weebly analytics